Úvodní stránka     Fotogalerie     Reference     Certifikáty     Ke stažení     Mapa stránek     Odborné články     O společnosti     KontaktÚvodní stránka / Vzdělávání / Kalendář akcí / Kalendář akcí - detail

Kalendář akcí - detail

INOVATIVNÍ SANAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝZKUMU A PRAXI VII

termín konání: 15.10.2014 09:00 - 16.10.2014 14:00
místo konání: hotel Populus, Praha

Programový výbor vyzývá odborníky z výzkumu, vývoje, škol, odborných firem, veřejné správy, kontrolních orgánů a všechny další, aby přihlásili příspěvky (referáty a plakátová sdělení) na VII. ročník konference INOVATIVNÍ SANAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝZKUMU A PRAXI. Konference se koná v hotelu Populus v Praze ve dnech 15. - 16. 10. 2014.

Programové bloky:
• inovativní sanační technologie
• pilotní ověření inovativních sanačních technologií
• matematické modelování
• technologie ukládání vysoce toxických a radioaktivních odpadů
• membránové technologie
• nové metody čištění vod
• biotechnologie

Konference je spojena se soutěží o nejlepší příspěvek. Soutěže se mohou účastnit studenti a doktorandi bez věkového omezení a další mladí odborníci do 32 let věku.

Konferenci organizují společně Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Komenského v Bratislavě, Univerzita Pardubice, Bioanalytika CZ, s.r.o. a Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Přihlášky příspěvků přijímáme do 2. června 2014.

Prezentace ke stažení (chráněno heslem):

01_Ing. Jan Kroupa:
Začlenění produktů elektrodialýzy s bipolárními membránami do technologie GEAMu (chráněno heslem)
03_Ing. Libor Dušek, Ph.D.:
Elektrochemické čištění průsakových vod ze skládky v Nasavrkách (chráněno heslem)
04_Mgr. Marie Czinnerová:
Použití propustné reaktivní bariéry z nulmocného železa v sanaci chlorovaných etylenů a její vliv na bakteriální osídlení podzemní vody (chráněno heslem)
07_Mgr. Tomáš Klimko, PhD.:
Odstraňovanie potenciálne toxických prvkov (Sb, As, Mn) z banských vôd s použitím vybraných sorpčných materiálov (chráněno heslem)
08_Dipl. Ing. Kristýna Pešková:
Pozorování transportních vlastností nanoželeza na základě 2D-Experimentu (chráněno heslem)
09_Mgr. Petra Škodová:
Hodnocení toxicity vybraných nanočástic na biologické činitele (chráněno heslem)
11_Bc. Petr Ouředníček:
Využití syntetického oxidu manganu ke snížení transportu kovů půdním profilem (chráněno heslem)
14_prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.:
Tlakové membránové procesy a jejich využití v oblasti likvidace odpadních vod (chráněno heslem)
18_Dr. Ing. Monika Stavělová:
Multidisciplinární hodnocení průběhu reduktivní dehalogenace chlorovaných ethylénů (chráněno heslem)
19_RNDr. Jiřina Macháčková, Ph.D.:
Battelle Chlorcon 2014 Kalifornie - nejnovější trendy v oblasti sanací chlorovaných a obtížně odbouratelných polutantů (chráněno heslem)
20_Ing. Juraj Grígel:
Využití mikrobiologické laboratoře při monitoringu intensifikačních procesů (chráněno heslem)
21_Mgr. Jan Holeček:
Studium elektrochemických parametrů podzemních vod ve velkých hloubkách pomocí sondy YSI EXO1 (chráněno heslem)

 

Pro povolení přístupu k prezentacím zadejte heslo:

Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VII

15.10.2014

 
SLUŽBY
 
Vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod
Úpravny vody
Ozdravná odradonovací opatření veřejných vodovodů
Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody
Odběry a analýzy vzorků pitných a odpadních vod, zemin,...
Plastikářská výroba
Průzkumné práce
Analýza rizika
Inženýrskogeologické průzkumy
Moderní sanační postupy
Projekční činnost
Likvidace ekologických zátěží
Ekologické audity
Hlukové studie a akustické posudky
Posudky EIA
Ekologická újma
OPŽP - zpracování projektů
Semináře a konference
Vydávání odborných publikací
Havarijní služba
Vrtné soupravy

VÝROBKY
 
Čistírny odpadních vod
Čistírny odpadních vod do 125 EO
Jímky
Lapáky tuků
Plastové nádrže
Septiky
Vodoměrné šachty
Zemní filtry
Čiřiče vody
Provzdušňovací věže
Horizontální provzdušňovač
Ventingové stanice
Odlučovač lehkých kapalin
Biofiltry
Biologický dočišťovací filtr
Vzduchové filtry
Domácí úpravny vody
Žumpy

SEMINÁŘE
 
Kalendář akcí
Referenční listina
Fotogalerie


PUBLIKACE
 
Odborné články
Firemní časopisy
Knižní publikace
Sborníky

volejte zdarma 800 13 11 13

Facebook
Vodní zdroje
Ekomonitor
spol. s r.o.
Facebook
Konference
a semináře
Ekomonitor


Certifikáty


ČeskyČesky    HrvatskiHrvatski
EnglishEnglish    PolskiPolski
DeutschDeutsch    Rusky
EkomonitorVodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o.
BioanalytikaBioanalytika CZ Powered by OmegaPowered by
OMEGA plus Chrudim s.r.o.